Ölands betydelse inte bara historisk, barometern.se

I en uppmärksammad skrivelse till försvarsminister Peter Hultqvist (S) har de socialdemokratiska kommunalråden i Borgholm och Mörbylånga, Ilko Corkovic och Matilda Wärenfalk, frågat sig om Ölands militära betydelse, hur hotbilden mot ön ser ut, och om man ska ”få förstärkning någon gång”. Till skillnad mot Gotland som rustas upp utgörs Ölands militära närvaro endast av hemvärnet.

Detta lokala engagemang visar prov på en välkommen omsorg om viktiga frågor. Försvarspolitik är förvisso inte en kommunpolitisk fråga i normal bemärkelse. Att lokalpolitiker på fler håll i landet nu dock ger uttryck för oro och frågor om säkerhet är inte förvånande med tanke på omvärldsläget. Det är ett uttryck för att det säkerhetspolitiska uppvaknandet breder ut sig än mer. Läs artikel