Autonoma vapensystem är inte något som väntar i framtidens krigföring, sydsvenskan.se

David Bergman och Carl Bergqvist, ledamöter i Kungliga krigsvetenskapsakademien

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och utrikesminister Ann Linde (S) anser att autonoma vapen är oförenliga med folkrättens krav och förklarar att regeringen arbetar för att FN ska förbjuda autonoma vapen (Aktuella frågor 3/11). Men deras argumentation är orealistisk och bygger på felaktiga förutsättningar.

Autonoma vapensystem, vapen som har förmåga att komplettera mänskliga beslut när det gäller vilka mål som ska bekämpas, är inte något som väntar i framtidens krigföring. De används idag.
Det fartygsbaserade luftförsvarssystemet Aegis som används av bland annat USA, Norge, Spanien, Australien och Japan introducerades på 1980-talet.
Det israeliska markbaserade luftförsvarssystemet Iron Dome och den tyska motsvarigheten Mantis som använts för att skydda baser i Afghanistan är liknande system som nyttjat än högre grad av autonomi.
Det finns fler exempel såväl på land, till havs som i luften. Flera av vapnen används främst i försvarssyfte. Men till exempel luftförsvarssystem på fartyg utvecklas för att bli allt mer autonoma,fristående från aktivt beslutsfattande vid varje bekämpning,för att kunna möta hot från semiautonoma sjömålsrobotar snabbare och bättre än vad en människa kan göra. Läs artikel