Bristfällig svensk representation i Taipei, riksdagen.se

Utrikesminister Ann Linde (S):

Markus Wiechel (SD) har frågat mig hur jag motiverar de extra kostnader som har uppstått för den svenska representation i Taiwan och, om kostnaderna ökat, om man kan förvänta sig att jag agerar för att minska dem. Vidare har Markus Wiechel frågat mig hur jag kan motivera att Sverige som enda EU-land minskat den svenska representationen i Taiwan samtidigt som andra har kommit att öka den, och hur detta rimmar med den så kallade demokratioffensiven. Jag besvarar frågorna samlat. […]

Regeringen ser ett stort värde i att ha utbyten och samarbeta med välutvecklade demokratier som Taiwan, som delar en gemensam övertygelse om vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Den nuvarande ordningen för Sveriges närvaro i Taipei har varit tillfällig, av anledningar som jag tidigare anfört i Riksdagen. Målsättningen är att återgå till den tidigare ordningen för vår närvaro i Taipei. Läs svaret

Läs även kommentar i inlägget nedan på denna sajt om Taiwanfrågan.