Vid riksförsvarskursens öppnande, puolustusvoimat.fi

Timo Pekka Kivinen , Finlands försvarschef

Invigningstal för riksförsvarskursen MPK241 19 september 2022 (Googleöversatt)

[…] Finlands och Sveriges NATO-medlemskap förändrar den militärstrategiska situationen i Norden och Östersjöområdet markant. Hur är det vettigt att organisera alliansens grepp och försvar på detta område? Detta är en nyckelfråga som påverkar hur Finlands nationella försvar samordnas och delvis integreras i Natos strukturer och planer.

Den princip som styr utformningen av försvarsmaktens position är optimeringen av Finlands försvar som en del av alliansens försvar. Hur det militära förvaret och försvaret är organiserat här bör därför motiveras både ur Finlands och Natos synvinkel.

Ur detta perspektiv granskar vi även Finlands deltagande i Natos gemensamma försvar utanför Finland. Finlands framtida förpliktelser påverkas av att vi är Rysslands gränsgranne. Vår viktigaste uppgift, även som medlem, är att försvara Finland som en del av den bredare Nato-planen. Ett NATO-medlemskap tar därför inte bort behovet av ett starkt nationellt försvar.

Det har diskuterats i allmänheten om till exempel hur Finland ska placeras i Natos ledningsstruktur, om trupper från allierade länder och Natostrukturer ska placeras i Finland mer permanent, på vilket sätt vi ska delta i försvaret av Baltikum. […]

Natomedlemskapet påverkar hur det finländska försvaret utvecklas, men arrangemangen för det nationella försvaret kommer även fortsättningsvis att beslutas i Finland.

Det primära ansvaret för att försvara Finland ligger kvar hos oss finländare. Värnplikten kommer även fortsättningsvis att utgöra grunden för Finlands militära nationella försvar. Det måste utvecklas samtidigt som man lever i tiden, och sättet att genomföra värnplikten måste ha folkets stöd. […]

”Vapen, stridsvagnar och flygplan är ingenting om det inte finns en solid anda och ett starkt hjärta bakom dem”. Detta är vad Eisenhower, överbefälhavaren för de allierade styrkorna i Europa och USA:s president, en gång sa i sitt tal. Detta uttalande är fortfarande sant, vilket det ukrainska folkets framgångsrika försvarskamp har visat. Läs talet