Vi må slutte å bruke bakspeilet som kompass, dn.no

Christian Tybring-Gjedde (Frp), forsvars- og utenrikspolitisk talsperson

Det er ikke mangel på pensjonerte oberster og generaler som de siste par årene har klaget over mangel på penger og at de vedtatte ambisjonene ikke lar seg gjennomføre uten en betydelig økning i forsvarsbudsjettene. Det har de helt sikkert rett i, men mer penger alene vil ikke kunne bedre Forsvarets kampkraft over tid.

Et totalt endret sikkerhetspolitisk bilde krever at Forsvaret endres i takt med realitetene. […]

Utfordringen er imidlertid langt større enn finansiering. Norge trenger færre offiserer og langt flere soldater. Flere i Forsvaret vil samtidig styrke beredskap og mobilisering. Flere mennesker i permanente stillinger i Forsvaret vil imidlertid bety færre mennesker i produktiv verdiskapende virksomhet.

For å unngå dette kan en løsning være at Norge gjenintroduserer førstegangstjenesten hvor alle ungdommer må avtjene militærtjeneste for en begrenset periode. Alternativt at man utfører en sivil samfunnstjeneste. Førstegangstjeneste vil styrke forståelsen og betydningen av Forsvaret, samtidig som det vil styrke limet og fellesskapet i samfunnet. Läs artikel