”Vi har förmågor som gör skillnad för Nato”, forsvarsmakten.se

[…] På toppmötet i Madrid enades medlemsländerna också om att de nästa år ska ha fler soldater på plats längs gränsen mot Ryssland. De multinationella stridsgrupper som finns bland annat i Baltikum, Polen och Rumänien ska utökas från dagens cirka tusen soldater till brigadstorlek, det vill säga 3 000-5 000 soldater.
– Tidsförloppen i dagens krigföring är snabbare än förr och därför kommer det krävas permanent närvaro på vissa platser. Beroende på vad regering och riksdag beslutar kan det längre fram bli svenska förbandsbidrag också.

En sak som Thomas Nilsson understryker är att även i Nato kommer Sverige ha huvudansvaret för sitt eget försvar.
– Vi pratar ofta om artikel, 5 alltså kollektivt försvar, en för alla, alla för en, men artikel 3 säger tydligt att man ska kunna hantera sin egen säkerhet och ha ett starkt nationellt försvar. Däremot kommer vår operativa planering ske i ett Natosammanhang, det enda land vi planerat med tidigare är Finland.

Han konstaterar att Nato kommer förstärka Sveriges försvar, men också att Sverige kommer stärka Nato.
– Vi har förmågor som gör skillnad för Nato. Och geografin vi bidrar med förändrar försvarsalliansens strategiska situation, till exempel för att försvara de baltiska länderna.

När alla länder i Norden är medlemmar kommer situationen förändras rejält, enligt Thomas Nilsson. Den nordiska dimensionen kommer att stärkas, både i fråga om hur länderna framstår i Nato, men också vad beträffar förmågeutveckling och beredskapsplanering till exempel. Läs pressmeddelande