Turkiet, Sverige och Finland möts imorgon, yenisafak.com

Googleöversatt.

Inom ramen för den promemoria som Turkiet, Finland och Sverige undertecknat i Madrid kommer det första mötet att hållas i Finland i morgon. På mötet kommer Turkiet att upprepa de tiopunkters åtaganden som hittills inte har uppfyllts. Listan över terrorister vars utlämning har begärts från dessa två länder har också uppdaterats. Namnen på de terrorister som efterfrågades men inte återlämnades har lagts till listan. […]

Vid mötet kommer 10-punktsåtaganden som Turkiet har förmedlat till sina samtalspartner för Nato-medlemskap men inte har uppfyllts hittills att påminnas. Det kommer att betonas att vi är fast beslutna om utlämning av terrorister och de åtaganden som begärts för att uppfyllas och att detta inte bör prövas. Under tiden, efter NATO-toppmötet, uppdaterades också listan över terrorister som begärts utlämnade från dessa två länder. Namnen på terrorister som tillfrågades från dessa länder tidigare men som inte returnerades har lagts till i listan. Läs artikel