Vi bör undvika att bli måltavla för främmande makt, kungalvsposten.se

Evert Svensson Kungälv , riksdagsledamot 1957-1991 (S)

[…] Det heter att Natos militära paraply skall rädda oss vid eventuellt anfall. Men det innebär självfallet att vi också måste bistå andra länder vid krig. En för alla och alla för en. Ett exempel på vad ett medlemskap i Nato innebär är när Norge/Nato på 1980-talet stoppade en kärnvapenfri zon i Norden. Förslaget var långt framskridet och uppbackad av Olof Palme och Urho Kekkonen men det hjälpte inte.

All säkerhetspolitik har sina risker men vi bör undvika att bli måltavla för främmande makt. Allt talar för att Sverige bör behålla sin alliansfrihet och i händelse av krig sin neutralitet. Läs artikel