Varför så bråttom för oss att gå med i Nato? aftonbladet.se

Andreas Schönström, ersättare i partistyrelsen (S) och Joakim Sandell, ordförande i Malmö arbetarekommun (S)

[…] För varför så bråttom? Vad gör det för skillnad om ansökan om medlemskap görs i sommar eller om ett halvår?

Enligt fler bedömare finns knappast någon överhängande akut risk för att Sverige kommer att anfallas i närtid. Att låta beslutet grundas på gedigen samhällsdiskussion har i grunden också med demokratisk legitimitet att göra. Det är en fortfarande en stor del av svenska folket som är emot eller inte vet vad de tycker om svenskt potentiellt Natomedlemskap.

Det mest fundamentala argumentet för ett svenskt Natomedlemskap är att det ger ömsesidiga säkerhetsgarantier, vilket betyder att vi försvarar varandra om vi blir anfallna. Men vad betydelsen av dessa säkerhetsgarantier i artikel 5 innebär verkar det råda delade meningar om.

Enligt vissa debattörer innebär det att vi kan förvänta oss fullt stöd i händelse av att vi blir anfallna, men samtidigt uppger de att om någon annan Natomedlem, till exempel Turkiet, blir anfallen kan vi välja hur mycket vi vill bidra med. Till exempel ett fältsjukhus.

Men det valet går ju åt två håll. Om vi kan välja nivå på stöd till andra medlemmar, vad säger att de skulle välja en högre nivå av stöd till oss? Och vad talar emot att vi inte skulle få det stödet ändå? Läs artikel