Vem får ha en åsikt om jaktplansaffären? svenska.yle.fi

Den generation som föds på 2040-talet kommer fortfarande att betala för det jaktplansköp som görs i år. Inför Finlands största affär någonsin diskuteras nästan ingenting. Kan man låta bli att diskutera så omfattande beslut och vem får egentligen höras? Vi frågar fyra personer som har följt processen.

Ett tak på 10 miljarder i anskaffningskostnader och hundratals miljoner per år i uppdateringar och reparationer. Regeringen har gett den här vägkosten till de experter på Försvarsministeriet som ansvarar för beredningen. […]

Ahti Lappi är pensionerad överste med en lång karriär inom luftvärnet. Han har undervisat i luftförsvar vid Krigshögskolan (nuvarande Försvarshögskolan). Han kritiserar den förstudie, som gjordes för över fem år sedan vid Försvarsministeriet.

– Jag anser att man i den utredningen borde ha gjort en helhetsbedömning av luftförsvaret. Utredningen svarade inte på frågan om hur man ersätter planens prestationsförmåga. Man har bara tänkt att planen ersätts med nya plan, säger Lappi.

Han har tittat närmare på vilken roll som jaktplan har haft under de senaste årens krig i Afghanistan, Irak och Syrien. Av 250 plan, helikoptrar och drönare som har skjutits ner, har bara fem skjutits ner av jaktplan.

– Alla andra har förstörts av luftvärn, på marken eller i olyckor. Jaktplanens roll i luftförsvaret är mycket liten, säger Lappi.

Lappi tillägger att om man hade haft en bredare beredning så kunde Finland, liksom många andra länder gå in för att inhämta information med drönare. Obemannade luftfarkoster har fått en allt större del i försvaret ute i världen. Man kunde satsa på luftvärnet och köpa färre jaktplan, anser Lappi. […]

Kimmo Kiljunen sitter i utrikesutskottet och representerar statsministerpartiet Socialdemokraterna. Han konstaterar att det inom varken den rödgröna regeringen, riksdagen eller pressen finns någon större diskussion om den kommande jätteaffären. […]

– Vi för inte diskussioner med försvarsindustrin utan direkt med Pentagon, som fattar beslut om de ger planen åt oss. Det betyder att vi möjligen har de bästa planen i världen, jag kan säga bara möjligen. Men ur amerikansk synvinkel är det en annan sak. De investerar sina jaktplan i Finland. Och Finland kommer i framtiden att vara en del av deras försvarspolitik, anser Kiljunen. Läs artikel