Utrikesministern till Arktiska rådets ministermöte i Rovaniemi, regeringen.se

Utrikesminister Margot Wallström kommer den 6–7 maj att delta i Arktiska rådets ministermöte i Rovaniemi, Finland. Förutom Sverige deltar utrikesministrar från Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland och USA på mötet. Margot Wallström kommer med de andra deltagande länderna bland annat att diskutera klimat, hållbar regional utveckling och internationellt samarbete i Arktis. I samband med mötet kommer Island att ta över det tvååriga ordförandeskapet i rådet från Finland.

Som medlem i rådet driver Sverige på för ett mer aktivt klimatarbete inom Arktiska rådet. Regeringen verkar även för att bevara Arktis som en fredlig samarbetsregion och för en hållbar utveckling. Läs pressmeddelande