USA:s försvarsexpert om krav på Sveriges och Finlands försvar vid Nato-medlemskap,yle.fi

Google-översatt

Deni är forskarprofessor i strategi vid US Army War College och har tidigare arbetat flera år i Europa som politisk rådgivare till amerikanska militärbefälhavare. Han betonar att de åsikter som uttrycks i intervjun är hans egna åsikter, inte USA:s officiella politik.[…]

Finland har i åratal varit observatör i Natos försvarsplanering (NDPP), som verkar på en fyraårscykel. Men enligt Den är det en helt annan sak att delta i processen som aktör och även som mål när man definierar målen för varje allierads militära kapacitet.

– Jag skulle tro att Finland och Sverige kommer att bli ombedda att göra mer än nu, inte bara i sin egen region utan även längre bort, säger Deni.

Han jämför Finland med Danmark, som Nato har krävt i sina planer för att utrusta en bataljon för markstridsenhet att skickas ut på ett eventuellt uppdrag. Enligt Deni kunde Finland begäras något liknande.

– Finlands viktigaste uppgift kommer givetvis att förbli att upprätthålla ett eget territoriellt försvar, trots allt blir det land med längst landgräns mot Ryssland medlem. Jag tror inte att någon i Nato inte håller med om detta, tillägger Deni. […]

Enligt honom skulle det vara en bra idé att etablera ett multinationellt divisionshögkvarter i Finland (Multinational Division High North). Dess huvudsakliga fokus skulle ligga på markstyrkor, men den nödvändiga luftkraften, cyberkapaciteten och andra förmågor skulle också inkluderas. I Sverige skulle Deni erbjuda som övervägande etableringen av en kombinerad flygoperationscentral (Combined Air Operations Centre High North). […]

För att underlätta mottagandet av internationellt bistånd föreslår Deni bland annat förhandslagring av vapen, ammunition och andra förnödenheter i Finland och Sverige i väntan på de allierade styrkorna. Enligt honom bör också byggandet av färdiga ramverk som baser för utländska trupper övervägas. Läs artikel