Den största informationsläckaren i Finlands politiska historia är nu känd – enligt professorn är det ingen överraskning att läckan kom från Kekkonens inre krets, yle.fi

Googleöversatt

Professor i politisk historia Juhana Aunesluoma tycker att det är intressant att gärningsmannen till Finlands största informationsläcka äntligen tycks ha blivit bekräftad.

– Ett mysterium verkar vara löst, säger Aunesluoma.

Enligt uppgift från Helsingin Sanomat(du byter till en annan tjänst)det hemliga Zavidovo-memoet gavs till media av Antero Jyränki , stabschefen för republikens president, 1972. President Urho Kekkonens memo innehöll känslig information om diskussioner med sovjetiska ledare.

Enligt Aunesluoma var det den största informationsläckan i Finlands politiska historia, en skandal och en nyhet som minns av samtida. Kekkonens reaktion på läckan var stark: han ansåg att det var en brist på självförtroende. […]

Zavidovo-memorandumet beskrev hur Sovjetunionen hade pressat Kekkonen att skjuta upp det slutliga godkännandet av EEG-frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen. Läs artikel