Uppdrag till Försvarets materielverk om fortsatt stöd till Ukraina, regeringen.se

Regeringen ger Försvarets materielverk i uppdrag att redovisa förslag på hur myndigheten, inom ramen för sitt verksamhetsområde, kan bidra till att fortsatt stödja Ukrainas försvar.

Av redovisningen ska framgå vilka eventuella kostnader som blir
konsekvensen av myndighetens förslag, när stödet kan lämnas samt påverkan på myndighetens verksamhet i övrigt inklusive styrning och kontroll. Redovisningen ska också innehålla en bedömning i fråga om de sekretess- och säkerhetsskyddsaspekter som finns vid lämnande av stöd. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försvarsmakten.

Försvarets materielverk ska senast den 25 oktober 2022 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Försvarsdepartementet. Läs pressmeddelandet