Peter Hultqvist (S): Snabbutredning om nytt militärt stöd till Ukraina klar i oktober, svt.se

Enligt Peter Hultqvist måste Sverige och andra länder räkna med att behöva bistå Ukraina militärt under lång tid framöver. För en dryg vecka sedan berättade regeringen om Sveriges sjunde militära stödpaket på en halv miljard kronor, denna gång bestående av ammunition. Därmed uppfyllde man inte det som stått högst på Ukrainas önskelista: det hett eftertraktade artillerisystemet Archer.

I det nya sonderingsuppdraget ska Archer ingå som en eventuell del i ett framtida militärt stöd till Ukraina, men försvarsministern är tveksam till om det kan bli aktuellt.

– Vi har bara 24 gripbara Archer i den svenska Försvarsmakten i dag. Det är en väldigt liten nivå, och om vi skickar Archer till Ukraina så har det också en direkt påverkan på den svenska försvarsförmågan, så just det beslutet är inte enkelt, säger Peter Hultqvist. Läs artikel

Läs även kommentar på den här sajten till debatten om Archer till Ukraina.