Uppbåden börjar i augusti – här några tips för hur du kan förbereda dig, puolustusvoimat.fi

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2022. I tur att delta i uppbåden är män födda år 2004.

Uppbåden 2022 inleds den 15 augusti. Under hösten ordnar regionalbyråerna 540 uppbåd på 244 orter.

I uppbåden deltar i år ungefär 36 900 personer. I tur att delta i uppbåden är män födda år 2004. I uppbåden deltar även sådana personer från tidigare år som har beordrats att genomgå ny granskning samt personer som utan lagligt hinder uteblivit från tidigare uppbåd. Varje värnpliktig ska delta i uppbådet, om inte regionalbyrån separat har befriat honom från skyldigheten att närvara. Läs pressmeddelande