UM:s utredning: Ålands ställning hålls oförändrad, men ryska konsulns razziarätt kan omprövas, hbl.fi

Utrikesministeriets juridiska utredning om Ålands demilitarisering och Rysslands konsulat i Mariehamn är klar.
På tisdagen diskuterade presidenten och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet utredningen. Som väntat kom de fram till att Finland inte i nuläget vidtar åtgärder om konsulatet.
Skyddspolisen har tidigare meddelat för HBL att den noga följer verksamheten vid konsulatet och myndigheterna kommer fortsättningsvis att fortsätta göra det.
Marja Lehto, ambassadör vid Utrikesministeriets rättstjänst och docent i internationell rätt vid Helsingfors universitet, säger till HBL att arbetet med den drygt 30 sidor långa rapporten har varit en utdragen process.
Början av rapporten benar ut Ålands folkrättsliga särställning som bygger på flera internationella fördrag: Först överenskommelsen om demilitariseringen från år 1856 mellan Storbritannien, Frankrike och Ryssland och Ålandslösningen 1921 där det avtalas om Ålands icke-befästande och neutralisering.
En ingrediens i rapporten är det som kallas sedvanerätt, alltså allmän sedvänja som har accepterats som lag inom ett visst område utan att det är bestämt i nedskrivna regler. Läs artikel