Trenger Nord-Norge virkelig USS Gerald R. Ford akkurat nå? nordnorskdebatt.no

Bjarne Rohde, 1. kandidat til fylkestinget for Troms SV, og Åshild Pettersen, 2. kandidat til fylkestinget for Nordland SV

I Nordnorsk debatt påstår Einar Sørensen at USS Gerald R. Ford helst burde “ankre opp på ubestemt tid i Nord-Norge”. Dette begrunner han blant annet med at Nord-Norge er i samme utsatte posisjon mot Russland som Donbass-regionen i Ukraina.

Sørensen har rett i at dette ikke er tida for å innta en naiv holdning til vår nabo i nord. Selv om Norge aldri har vært i noen væpnet konflikt med Russland så vil det være uklokt å forholde seg som om det aldri kan skje. Vi er derimot ikke så sikre på om svaret er å la USS Gerald R. Ford ankre opp i Tromsø havn og overlate forsvaret av Nord-Norge til amerikanske styrker.

Tvert imot så har SV over mange år argumentert for at vi bør bygge opp det nasjonale forsvaret vårt i nord. Norge må i større grad ha evne til å hevde suverenitet og ta hånd om kriser selv. Da trenger vi et sterkt, nasjonalt forsvar med tyngdepunkt i nord. Et tydeligere norsk militært nærvær i våre hav- og luftområder i nord kan bidra til lavere spenning mellom stormaktene. Vi frykter at økt amerikansk tilstedeværelse vil bidra til det stikk motsatte. […]

Verneplikten danner grunnlaget for både forsvarsevnen vår og den demokratiske kontrollen over forsvaret. Forsvarskommisjonen anbefaler i sin rapport at forsvaret i større grad bør utnytte mulighetsrommet i allmenn verneplikt, og innkalle flere årskull til førstegangstjeneste. De er også inne på at forsvaret bør legge bedre til rette for en differensiert gjennomføring av førstegangstjenesten, og at seleksjonskriteriene til verneplikten bør revurderes for å møte de demografiske utfordringene. Läs artikel