Politiker och försvar vill se rustning av E16, lokalti.se

Politiker och försvarsmakt betonar nu betydelsen av Europaväg 16. Man önskar bättre standard på en väglänk som uppges viktig i flera avseenden. Vid ett rådslag på dalamark förs frågan framåt. – Om vi blir del av det transeuropeiska transportnätet kan det finnas EU-medel att söka för infrastrukturinvesteringar längs E16, säger Sofia Berglund som är projektledare för Partnerskap E16. […]

Ronny Modigs är chef för Dalregementet. Han delger sin och regementets uppfattning i sammanhanget. Helheten av omvärld, totalförsvar och kopplingen till E16 beskrivs som en viktig öst-västlig förbindelse med Norge.
– Ska exempelvis Finland få hjälp från Nato, så kommer många av styrkorna som anländer till norska hamnar att passera genom Sverige på E16 och via Gävle färdas vidare till Finland, menar Ronny Modigs.
– Därför är E16 är en viktig militär transportled och en upprustning av vägen skulle stärka Sveriges försvar, utvecklar han. Läs artikel