Tobias Billström till turkisk statsmedia: Kan bli förbjudet med flaggviftning, svt.se

[…] Dagens ETC har pratat med Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon säger att ett flaggviftningsförbud skulle kunna innebära en grundlagsändring och ifrågasätter om Tobias Billström och regeringen kan få en ny lag på plats så snabbt som i sommar.

– Jag har svårt att se att detta blir ett brott utan att det inkräktar på människors fri- och rättigheter, säger hon till tidningen.

I en skriftlig kommentar till SVT skriver Tobias Billström:

”Den nya lagen förbjuder inte viftande med flaggor, men när lagen ska tillämpas kommer det att krävas olika bevis för att styrka deltagandet i en terrororganisation och där kan en flagga komma att spela roll.” Läs artikel