«Krigen som endrer alt», prosa.no

Morten Harper

[…] Hellestveit har kalt boken Dårlig nytt fra Østfronten, med undertittelen «krigen som endrer alt». Hun tar for seg bakgrunnen for krigen i Ukraina, samt effektene av den internasjonalt og for Norge. Etter mer enn åtte måneder med krigens redsler og tilspissing mellom øst og vest, er det nesten uvirkelig at Russland i 2006–2008 deltok i NATOs antiterroroperasjon Active Endeavour i Middelhavet. Hellestveit beskriver Russlands invasjon som «et monumentalt øyeblikk i europeisk historie», og mener «det norske samfunnet er grunnleggende uforberedt på mye av det denne krigen fører med seg». […]

Et annet sentralt tema er hvordan mange utenfor Europa ser annerledes på krigen enn hva Norge, Storbritannia og EU gjør. De fleste landene i verden har ikke innført sanksjoner mot Russland, og Hellestveit er spørrende til om sanksjonene virker etter hensikten. Russland har rekordhøye inntekter fra energieksport, og rubelen har styrket seg i forhold til euroen. Mens Europa har en energikrise, kan «asiatiske markeder fortsette sin gjenoppbygging etter pandemien til betydelig lavere energipriser». Läs artikel