«Tilbakekjøp» etter amerikansk misnøye, aldrimer.no

USA og andre allierte land har vært tydelige på at Norges infrastruktur for allierte ubåtoperasjoner i nordområdene lenge har vært altfor dårlig. Det er hovedgrunnen til at et privat selskap nå sikrer Forsvaret og allierte ny tilgang til Olavsvern, seks år etter at marinebasen ble solgt for 38 millioner kroner. […]

Fraværet av en ordentlig marinebase i nord er blitt opplevd som enda mer prekær for Norge og NATO i tiden etter Russlands annektering av Krim i 2014, der den sikkerhetspolitiske situasjonen er blitt stadig farligere og mer usikker. Den russiske Nordflåten ruster stadig opp og blir mer og mer nærgående i Barentshavet og Nord-Atlanteren. […]

Derfor har det, etter hva Aldrimer.no forstårvært underhåndssonderinger og dialog med ikke bare Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) forut for avtalen som nå sikrer fornyet tilgang til gamle Olavsvern orlogsstasjon. Også allierte, herunder amerikanske myndigheter, har signalisert sterk støtte til den løsningen som nå utkrystalliserer seg. Samtidig har USA vært stadig mer pågående i sitt arbeid bak lukkede dører, for å utfordre Norges forsvarspolitikk. Läs artikel