Sikkerhet i Nord, tromso.no

Bjarne Rohde, fylkesleder i Troms og Finnmark

Vi som bor her er avhengige av et godt naboskap, og er også tjent med et sterkt, troverdig og selvstendig forsvar. SV mener at norsk sikkerhetspolitikk ikke bør handle om hva som best tilfredsstiller Natos krav, men om hva som best tjener vår egen sikkerhet.

Norge må derfor holde oss unna konfliktsøkende aksjoner som for eksempel mot Iran i Persiabukta. Uavhengig av hva man mener om Nato-medlemsskap vil det være riktig å kunne hevde vår suverenitet og ta selvstendige standpunkt i internasjonale sikkerhetsspørsmål. Da må vi ikke gjøre oss fullstendig avhengig av andre lands goodwill.

Norsk basepolitikkog restriksjoner må gjeninnføres. Allierte styrker skal ikke stasjoneres på norsk jord i fredstid. Allierte skal ikke øve øst for Alta. Det betyr at allierte nasjoner ikke må få fortsette å stasjonere såkalte «rullerende» styrker på Setermoen og Værnes.

I stedet for å provosere naboland med andre lands permanent stasjonerte styrker i Nord-Norge, må vi ha et troverdig og selvstendig eget forsvar. Läs artikel