”Tänk först på vad som skapar fred, elda inte på för krig”, krf.se

K G Hammar, Hiroshimadagen den 6 augusti 2022

[…]Vi beklagar djupt och sörjer över att Sverige nu är på väg in i kärnavapenalliansen Nato! Och detta sker utan den politiska process som borde varit självklar i en demokrati. Det absurda i situationen är att andras parlament, de andra Nato-medlemmarnas parlament, ska godkänna det som Sveriges riksdag inte fått rösta om, än mindre det svenska folket fått säga sitt om. […]

Därför säger vi: dra tillbaka ansökan om medlemskap i Nato, gör om och gör rätt! Fråga folket först! Våga folkomröstning så att vi får testa om argumenten tål offentlighetens ljus! Överge inte antagna försvarsstrategier innan alternativen prövas! Låt ÖB utreda konsekvenserna före ett beslut och inte efter! Fatta inte så avgörande beslut i ett paniktillstånd som bara gynnar vapentillverkare! Tänk först på vad som skapar fred, elda inte på för krig!

Vi vägrar se att Sverige viker sig för den utpressning som Turkiet utsätter oss för och som kan göra oss villiga att kompromissa med demokrati och mänskliga rättigheter. Det är inte Sverige som är problemet, det är Nato som inte kan upprätthålla en demokratisk kultur utan låter maktspel och cynism vara överordnat demokratins principer och livsform

Om våra svenska politiker tycker att det vore pinsamt att dra tillbaka ansökan om medlemskap så är det inte försent att villkora medlemskapet, uttala de villkor som borde varit med från början istället för den villkorslösa anslutning som vår utrikesminister givit uttryck åt, att vi i alla stycken ställer oss bakom Natos säkerhetsstrategier och är beredda att delta i varje slag av planering, också i sådan planering av gemensamma militära insatser som inbegriper kärnvapenanvändning (Nato Nuclear Planning Group)

Vi minns med glädje och tacksamt alla de insatser för kärnvapennedrustning som Alva Myrdal, Inga Thorson och Maj-Britt Theorin gjort och gråter över vad deras efterföljare på kort tid har raserat. Läs artikel