Tal av försvarsminister Pål Jonson vid Folk och Försvars rikskonferens 2023, regeringen.se

[…] Ett svenskt Natomedlemskap kommer också att förbättra förutsättningarna för att fördjupa vårt bilaterala försvarssamarbete med USA. Vi går från att vara nära partners till allierade i den internationella politiken.

Sverige har därför nyligen inlett förhandlingar om att ingå ett Defence Cooperation Agreement (DCA) med USA som möjliggör snabbare och effektivare amerikanskt stöd i händelse av kris och krig. Avtalet kommer att beröra ett stort antal områden och underlätta för amerikanska styrkor att verka i Sverige – det kan till exempel handla om deras juridiska status i Sverige, förhandslagring av materiel och investeringar i infrastruktur för att möjliggöra stöd. Norge har redan ingått ett sådant avtal och Danmark och Finland har inlett förhandlingar. […]

Totalförsvaret måste stärkas. Det saknas inte utmaningar. Personalförsörjningen behöver stärkas genom bra anställningsvillkor, fler värnpliktiga och anställda soldater. Den långräckviddiga förmågan ska utvecklas och det behövs investeringar i autonoma system och drönare. Förmågan inom cyber- och rymddomänen måste stärkas. Försvarsunderrättelseförmågan ska vidareutvecklas ytterligare. Det civila försvarets förmåga att stödja Försvarsmakten måste förbättras. Läs talet