Den nya terrorlagen inskränker vår frihet, aftonbladet.se

Oisín Cantwell, kolumnist

Det har nog inte undgått många att Tobias Billström i en intervju i turkisk tv mullrat om att Sverige förbättrar sin förmåga att bekämpa terrorism och nämnt viftande med terrororganisationers flaggor som exempel på ett beteende som kan bli olagligt. […]

Regeringen gick fram med en bantad och omarbetad lag om samröre med terrorgrupper som började gälla i mars 2020. Samtidigt arbetades en ny lag om deltagande fram. Ett förslag landade på justitieminister Johanssons bord i april i fjol. Tanken är att kriminalisera handlingar som hjälper en terrorgrupp i dess verksamhet. Sköta hemsidor, hyra bilar, ordna bostäder, ta hand om barn, vad som helst som understödjer dåden.

Att vifta med en flagga? Nix, det framgår uttryckligen av förslaget att sympatier med en terrorgrupp inte är tillräckligt. Det ska vi vara tacksamma för. En demokrati som inte tillåter åsikter som de flesta inte delar är inte en demokrati värd namnet. Kristersson var hyfsat rätt på bollen i radio i morse. Viftandet är inget brott, men kan vara ett tecken på deltagande. […]

För att kunna stifta den här lagen var det, som sagt, nödvändigt att göra inskränkningar i grundlagen. Detta trots att terrorism redan är kriminaliserat på längden och tvären och på alla möjliga och mindre möjliga sätt. Är verkligen de nya paragraferna nödvändiga? I en framtid vi inte vet mycket om kanske ett auktoritärt styre gnuggar händer över denna lag. Läs artikel

Dörren är öppnad till att förbjuda deltagande i fullt legitima verksamheter.