Sveriges nya regering lovar satsning på försvaret – minister: värnplikten måste utökas, hs.fi

Finland och Sverige vill gå med i Nato hand i hand och det goda försvarspolitiska samarbetet kommer att fortsätta och bli närmare. Det försäkrade Sveriges nye försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Antti Kaikkonen (mitten) på måndagen i Helsingfors.

Jonson, som representerar den moderata koalitionen, som började sin post förra veckan, gjorde sitt första besök i Finland som minister. Överst på den nya regeringens arbetslista uppnår man nu NATO-medlemskap. […]

Sverige beslöt att frysa värnplikten 2009. Man beslutade att återställa den på ett begränsat sätt 2017 , när det säkerhetspolitiska läget i Europa hade skärpts till följd av annekteringen av Krim.

”Min bedömning är att värnplikten måste utökas. Vi har sagt att siffran är 8 000 [soldater årligen] fram till 2025. Jag utesluter inte alls att vi behöver fler värnpliktiga, sa Jonson.

Det kan också behövas yrkessoldater och högberedskapsförband, bedömer han. När det gäller politiken för Nato , sa Jonson, är Sveriges politik densamma som Finlands. Det finns med andra ord inga särskilda undantag eller begränsningar för innehållet i medlemskapet. Läs artikel