Peker ut fire nøkkelhavner: Forsvarssjefenes plan for nordisk forsvar, vg.no

De fire nordiske forsvarssjefene leverer nå en felles plan til sine regjeringer om hvordan Norge, Danmark, Sverige og Finland kan samordne sine forsvar når alle fire blir medlemmer i Nato. […]

Kristoffersen peker ut fire helt sentrale fjorder og havner for å sikre allierte militære forsterkninger til hele Norden, i krise eller krig:

  • Ofotfjorden, som et knutepunkt inn mot Sverige og Finland, med isfri havn, jernbane og veier fra Narvik.
  • Trondheimsfjorden, som også har gode havner og vei- og baneforbindelse til Sverige, og videre inn i Finland.
  • Göteborg-regionen i Skagerrak, hvor det allerede er store havner som også i fredstid er viktige for import inn til Norge.
  • I tillegg kommer en havn på den danske kysten mot Nordsjøen. Her har Esbjerg havn vært nevnt fra dansk side. […]

Den felles planen sikter fram mot en stor felles militærøvelse vinteren 2024, kalt «Nordic Response», som skal teste det nordiske forsvarssamarbeidet slik det er ment å fungere i praksis:

– Vi ønsker å koble sammen tre øvelser: «Steadfast Defender» som handler om å flytte styrker fra Nord-Amerika til Europa. «Joint Warrier» skal holde havområdet mellom Island, Grønland, Storbritannia og Norge åpent, sammen med vinterøvelsen «Cold Response», forklarer forsvarssjefen. […]

I tidligere nordiske planer har det vært diskutert en arbeidsdeling mellom landene. Men artikkel 3 i Nato-pakten pålegger landene å ha et troverdig nasjonalt forsvar, så det er grenser for hvor mye ressurser landene kan ha felles. Läs artikel