Sveriges försvarssamarbeten i väntan på Nato, aftonbladet.se

Sverige har ingått ett 20-tal avtal om försvarssamarbeten sedan 2014. Inget innebär några bindande förpliktelser om militärt stöd vid hot eller konflikt.

*Nordefco (Nordic defence cooperation): Ett samarbete mellan de fem nordiska länderna. Syftet är att förbättra de nordiska ländernas försvarsförmåga och ta fram gemensamma lösningar. *Försvarssamarbete med Finland: Har haft en särställning i svensk försvarspolitik. Bland annat gemensam operationsplanering, övningar, sammansatta förband, luft- och sjöövervakning, samarbete om försvarsmateriel.

Sverige har även bilaterala försvarssamarbeten med Danmark, Norge, Frankrike, Polen, Tyskland och Storbritannien.

*Joint Expeditionary Force (JEF): Är ett ramverk för en snabbinsatsstyrka som leds av Storbritannien och utöver Sverige även inkluderar Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge. JEF kan användas i alla former av militära insatser, självständigt eller under ledning av till exempel FN, EU eller Nato. Medlemsländerna beslutar självständigt om deltagande i militära insatser. Läs artikel