Sverige og Finland har framforhandlet bilaterale forsvarsavtaler med USA, highnorthnews.com

Onsdag møttes Sverige og Finlands forsvarsministre og utenriksministre i Helsinki for å drøfte ulike felles spørsmål.

De to landene gikk sammen om å søke seg inn i Nato i fjor, og har stadig et svært tett sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Nå har også begge land framforhandlet bilaterale forsvarsavtaler med USA, forteller Sveriges forsvarsminister Pål Jonson (M) på en pressekonferanse.

– Sverige og Finlands samarbeid er bunnsolid. Vi går også hånd i hånd når det gjelder bilateralt forsvarssamarbeid med USA: Vi fullførte forhandlingene om DCA [Defence Cooperation Agreement, journ. anm,] samme uke. Vi ser at disse avtalene kommer til å være svært viktige for å styrke transatlantiske forbindelser – og for å ha en sterk amerikansk militær tilstedeværelse i vår region, sier Jonson og fortsetter:

– Dette vil ikke bare være bra for vårt bilaterale samarbeid, men også bra for Nato og implementeringen av all

I nordisk sammenheng følger de i fotsporene til Norge, hvis nye forsvarsavtale med USA trådte i kraft sommeren 2022. Gjennom denne har fire militærbaser, hvorav to i Nord-Norge, blitt til «omforente områder» – som amerikanske styrker har rett til uhindret tilgang til og bruk av.

Danmark forhandler fortsatt med USA om samme type avtale. […]

Innholdet i både den finsk-amerikanske og den svensk-amerikanske avtalen blir først endelig og offentliggjort når partene signerer dem. Så skal avtalene til behandling i parlamentene, og må godkjennes av dem før de kan tre i kraft.

Fra finsk side er det allerede gjort kjent at Finland og USA er enige om mer felles øvingsaktivitet. Läs artikel