Kritik mot att ÖB vill försena arméns upprustning, dn.se

– Jag läste det här med stor förvåning. Vi har ju redan i dag allför svaga arméstridskrafter, säger förre försvarsministern Peter Hultqvist (S) till DN.

Det var i måndags som ”ÖB:s militära råd” på 60-talet sidor lämnades till regeringen. Det är ett av underlagen till politikerna i Försvarsberedningen inför riksdagens försvarsbeslut nästa år. Beslutet ska gälla åren 2025-2030.

Försvarspolitiker på bägge sidor om den politiska blockgränsen reagerar mot ÖB:s råd. Trots att riksdagen beslutat att Sverige ska ha fyra armébrigader år 2030 blir det bara två, i Skövde och Boden. För de två övriga, i Revinge utanför Lund och den i Kungsängen nordväst om Stockholm, vill ÖB fördröja uppbyggnaden från 2030 till 2035.

– För mig är det obegripligt i ljuset av att vi har det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget och sannolikt för överskådlig framtid. Vi har ju sett arméns avgörande betydelse i Ukraina. Sverige skulle istället behöva utöka armén till fem brigader, säger Mikael Oscarsson (KD). […]

Försvarsminister Pål Jonson (M) säger till DN att ÖB:s råd är en anpassning till de krav och förväntningar som Natoallierade kan ha vad gäller högre tillgänglighet.

– Vad gäller den exakta utformningen av ÖB:s militära råd så kan jag inte bryta ut en sak och vare sig tillskriva eller avskriva den. Utan nu får ju Försvarsberedningen arbeta med det här underlaget och analysera helheten, säger försvarsministern. Han understryker vikten av enighet. Läs artikel