Sverige och Nato, kkrva.se

Sven Hirdman, ambassadör

Den socialdemokratiska partistyrelsen beslöt den 15 maj 2022 och den socialdemokratiska regeringen den 16 maj att Sverige skulle ansöka om medlemskap i Nato.  Med stöd av de borgerliga partierna inlämnades en formell ansökan till Nato den 18 maj 2022. Den 22 mars 2023 godkände Riksdagen Sveriges anslutning till Nato. För Natos del återstår dock ratificeringarna i Turkiet och Ungern, innan Sverige kan bli medlem.

Jag anser att detta svenska beslut var förhastat och i sak felaktigt. Det borde ha övervägts grundligare, förslagsvis genom en särskild parlamentarisk utredning. Att en rådgivande folkomröstning inte har hållits i denna för Sverige så avgörande fråga är anmärkningsvärt, när man betänker folkomröstningarna om medlemskap i EU 1994 och om införande av Euro-valutan 2003. Läs artikel