Sverige och Nato, kkrva.se

Anders Brännström, generalmajor och tidigare arméchef.

[…] Det som inte kommer att utgöra någon skillnad är säkerhetspolitikens två övergripande målsättningar. Den första är att vårt försvar, även i framtiden som en del av Nato, skall vara så utformat att det med trovärdighet avhåller Ryssland från att anfalla Sverige. Den andra målsättningen kommer också i framtiden vara att om vi inte lyckas avhålla från angrepp ska vi uthålligt försvara Sverige. Försvaret ska i framtiden byggas för Sveriges behov men också för bästa möjliga integration med övriga medlemsländer i Nato. Såväl av krigsavhållande skäl som för att optimalt kunna försvara Sverige och övriga Norden är det fundamentalt viktigt att aktivt möjliggöra att stridskrafter och andra resurser ur Nato kan tillföras svenskt territorium. […]

Riksdagens inriktningsbeslut för försvaret 2020 poängterar att Sverige ingår i ett större operationsområde än bara själva närområdet. Utifrån det resonemanget lyfts vissa delar av Sverige fram som särskilt viktiga. Ett av de utpekade strategiskt viktiga områdena är Trondheimsområdet och delar av Jämtlands län. Detta strategiskt viktiga område skulle kunna ges en funktion som Nordens nav för Natoförstärkning.

De militärgeografiska förutsättningarna talar för områdets betydelse, inte bara militärt utan också civilt genom möjligheterna till värdlandsstöd och basområden. Läs artikel