Fred och säkerhet i Arktis ledord i Islands presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2024, norden.org

Säkerhetspolitik har under de senaste åren blivit en av de viktigaste frågorna för Nordiska rådet, och också det isländska presidentskapsprogrammet tar avstamp i arbete för fred och säkerhet, med särskilt fokus på Arktis. Norden bör sträva efter att den strategiskt viktiga arktiska regionen förblir en militär lågspänningszon, och verka för fredligt samarbete i internationella fora.

– Genomsnittstemperaturen i Arktis stiger snabbare än någonsin och isen smälter, vilket öppnar för nya sjöfartsrutter och utvinning av råvaror.  Utvecklingen i Arktis är viktig för hela världens befolkning och många länder som ligger långt därifrån visar stort intresse för området. De nordiska länderna är demokratiska samhällen som värdesätter folkrätten och mänskliga rättigheter. Vi måste samarbeta för att se till att utvecklingen i Arktis styrs av våra nordiska värderingar, säger Bryndis Haraldsdóttir.

Också livsmedelssäkerhet och försörjningstrygghet i Arktis nämns som viktiga temaområden i programmet.

– Vi måste arbeta för fred i Arktis. Fred är en förutsättning för befolkningens säkerhet och välfärd. Vi vill också se till att befolkningens egna åsikter och kultur uppmärksammas. Livsmedelssäkerhet och infrastruktur är viktiga frågor och också insatser mot klimatförändringen, säger  Oddný G. Harðardóttir. Läs artikel