Sverige genomför flygövning med USA och Nato, dn.se

Sverige deltar just nu i en avancerad militär flygoperation tillsammans med förband från USA och Nato. Svenska Gripenplan eskorterar och skyddar en amerikansk insatsstyrka som passerar över Sverige och Östersjön på väg mot Estland.

DN kan rapportera om en flygövning som i dag genomförs med amerikanskt militärflyg – till stora delar i svenskt luftrum.

– Vi kommer att ha jakteskort och se till att den här insatsenheten kan nå sina mål. Vi ser till att göra vårt jobb över svenskt territorium så att de får en säker passage, bekräftar överbefälhavaren Micael Bydén för DN.

Amerikanskt stridsflyg av typen F-15 E Strike Eagle har på förmiddagen lyft från sin bas i Lakenheath i England. Planen tankades i luften av amerikanska tankflygplan av typen KC-135 Stratotanker. När styrkan närmade sig Sverige möttes den av svenska Gripenplan.

I Sverige anslöt därefter specialförband från USA:s flygvapen. De är sedan i måndags baserade på flygflottiljen F 7 i Såtenäs med två avancerade flygplan av typen CV-22 B Osprey. I den styrkan ingår också transport- och tankplan av typen Hercules MC 130-J. […]

Gripenplanens eskort innebär att de ska skydda styrkan från angrepp av en övningsfiende som kan hota den med till exempel stridsflyg och luftvärnsrobotar. Över Östersjön blev de svenska Gripen-planen avlösta av flygplan ur Natos incidentberedskap Baltic Air Police. Det är tyska Eurofighter Typhoon som tog över eskorten av styrkan den sista biten över Estland. Där ska USA-planen luftlandsätta specialsoldater. Dessa ska i sin tur leda in flygangrepp med skarp ammunition från F-15-planen mot övningsmål i Estland.

På vägen tillbaka eskorteras de amerikanska planen åter av svenska Gripen-plan och Osprey-planen landar på F 7 i Såtenäs. […]

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger om flygövningen:

– Det är ett normalt förfarande att vi eskorterar genom svenskt luftrum. Den övning vi genomför med USA är en omfattande övning som handlar om försvaret av Sverige – men ingår i ett samlat säkerhetspolitiskt pussel när det gäller vårt närområde. Det handlar om att bidra till stabilitet och säkerhet i vår del av Europa, understryker Peter Hultqvist. […]

Försvarsministern vill inte spekulera om vad som kan ske i ett kris- eller krigsförlopp. Han avvisar att Sveriges nära samarbete med USA skulle provocera Ryssland.

– Det finns ingen som har någon anledning att vara provocerad av vår övningsverksamhet. Utan vår enda ambition är respekt för internationell lag och rätt för oss och de andra länderna i vårt närområde, svarar Peter Hultqvist. Läs artikel

Läs även kommentar tidigare på den här sajten till övningen med amerikanska specialstyrkor på svenskt territorium.