Sverige deltar i Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2019, forsvarsmakten.se

Sverige deltar i Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2019 (CMX 19) som pågår den 9–15 maj. Syftet med Natos CMX-övningar är att öva beslutsfattande och samverkan inom ramen för ett fiktivt krisscenario. I årets CMX övar Nato krishantering och kollektivt försvar. Sverige, Finland och EU har inbjudits att delta i övningen.

Sverige har deltagit i Natos CMX-övningar sedan 1997. Som militärt alliansfri partner till Nato utgår Sveriges deltagande i övningen från vår säkerhetspolitiska linje. Inom ramen för övningen kommer Sverige att samarbeta nära med Finland. Läs pressmeddelande