Försvarsministern medverkade i försvarsministermöte i London, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 3 april i ett ministermöte i London inom samarbetsformatet Joint Expeditionary Force, JEF. Vid mötet genomfördes bland annat en scenariobaserad diskussion och den kommande JEF-övningen Baltic Protector där Sverige också deltar diskuterades.

– Mötet blev en väldigt tydlig kvittens på det brittiska intresset för att vara aktiva i Östersjöregionen och i Norden. Det är viktigt att Storbritannien fortsätter att vara med och ta ansvar för säkerheten i Europa och JEF är en del i det ansvarstagandet, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande