Svenskt deltagande i Natoövningen Neptune Strike, forsvarsmakten.se

Mellan den 30 oktober och 10 november genomförde Nato övningen Neptune Strike 23-3 på olika platser i Europa. Totalt deltog 20 allierade länder samt Sverige och involverade både mark-, sjö- och luftförband.

Syftet med övningen var att pröva de tekniska systemens förmåga att integrera med varandra, men också påvisa Natos förmåga till gemensamt försvar.

I Polen deltog från svensk sida stridsflyg samt enheter för Joint Terminal Attack Controll, JTAC, och eldledare ur fallskärmsjägarskvadronen, kustjägarkompaniet och amfibiebataljonen.

Under övningen fick den svenska personalen möjligheten att samarbeta med polsk och amerikansk personal ur Nato för att gemensamt lokalisera och bekämpa mål med understöd av jakt- och attackflyg från bland annat Spanien, Storbritannien och Polen. Läs  pressmeddelande