Svar till akademiledamoten Claes Arvidsson!

Per Blomquist

Akademiledamoten Claes Arvidsson frågar på akademisajten den 12 augusti: ”Varför är Sverige inte medlem i Nato?”

Svaret kan ges enkelt och tydligt: medborgarna vill försvara freden!

Medborgarna är kloka och vet att USA/Nato är världens – alltjämt stridande – starkaste militärmakt.

Medborgarna inser att medlemskap i den ena stormakten innebär fiendskap i den andra.

Medborgarna ställer upp på ett motståndsförsvar som värnar Sveriges självständighet och frihet.

Medborgarna vet att båda stormakterna är positionerade i Norden och att ett insatsförsvar kan slås ut inom några timmar.

Medborgarna inser att i militär duell kan Sverige inte hålla USA och Ryssland utanför våra gränser om de går till anfall.

Medborgarna vill att Sverige i fred ska förhålla sig med fasthet och välvilja till både USA:s och Rysslands fredskultur och deklarera självständighet och suveränitet med ett starkt motståndsförsvar.

 

Anmärkning: Författaren är överste 1 gr. och ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Artikeln skrevs för Akademiens blogg men avvisades av redaktionen: ”Texten innehåller ingen diskussion, ingen analys och påståendena staplas på varandra utan att vara underbyggda.” Per Blomquist anser att detsamma kunde sägas om Arvidssons artikel.