Stolligheter från en försvarsminister

Per Blomquist

Stort tack för att utgivarna av sajten alliansfriheten.se värnar om Sveriges självständiga säkerhetspolitik. Det är viktigt för freden.

Den 23 september har vår klantiga försvarsminister ingått en ”trilateral” avsiktsförklaring mellan Norge, Sverige och Finland. Jag har artigt kallat det för ogenomtänkt. Men jag mår illa av hans beteende.

Det svenska området som berörs av avsiktsförklaringen, en stridsgrupps område benämnt Vittangigruppen, var jag chef för under min tid i Arvidsjaur och kan området ingående efter att ha gjort krigsförbandsövning där.

Jag fick godkänt och mer än det av militärområdesbefälhavaren Erik G. Bengtsson som sedan överlämnade till Bengt Gustafsson som gjorde om krigsplanläggningen år 1985.

Områdets betydelse är av stor strategisk betydelse för båda stormakterna, defensivt och offensivt operativt. För Sverige är området lätt försvarat, bäst av jägartrupp av tillräcklig omfattning med lämplig utrustning.

Ett sådant försvar av området bör båda stormakterna godta, eftersom båda då får sina defensiva behov tillgodosedda av det trovärdiga försvaret samtidigt som båda kan åstadkomma offensiv förmåga billigare och snabbare till havs och i luften.

Men vår klantiga försvarsminister lämnar bort vårt område gratis, och då blir läget att vi dras in i ett krig som gör att det nämnda området måste bekämpas av den stormaktspart som inte har tillgång till området.

Om det här inte är begripligt är det nog bäst att vi talas vid på telefon 0725–80 50 30. Jag menar att nu är det nog med vår försvarsminister, som har hjälp av en pilot men inte av en kunnig ÖB. Nu är det dags att vi kallar på statsministern och/eller utrikesministern.

Man måste inse att spänningen för ryska marskalkar och Putin ökar påtagligt ju närmare Nato kommer Kola. Det som förbryllar mig är att Finland har gått med på Hultqvists stolligheter. Men som vanligt: det som sker hemligt känner vi medborgare inte till.

Jag kan förstå att många med mig litar på att det inte blir krig, men den lek med skarpa områden som vår försvarsminister ägnar sig åt kan inte längre godtas.

Nu har ÖB hållit ett föredrag för de gamla generalstabsofficerarna. Genom en vän vet jag att han talade om tröskeln, men tröskeln tillhör Nato och handlar om anfallskrig mot Ryssland. Arma person! Ryssland är starkt och känner till varje område där det gäller att vara först.