Skandalöst att Sverige låter sig utpressas att sälja vapen till Turkiet, gp.se

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Det kommer oroväckande signaler om att Sverige är på väg att återuppta vapenexporten till Turkiet. Sverige har sedan 2019 och Turkiets invasion av kurdiska områden i Syrien sagt nej till en sådan vapenförsäljning. Men nu säger chefen för Krigsmaterielgruppen på den tillståndsbeviljande myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Karl Evertsson (Expressen 29/5) att Sveriges ansökan om Nato-medlemskap kan påverka frågan och innebära att Sverige börjas sälja vapen till Turkiet igen. […]

Processen kring inlämnandet av den svenska medlemskapsansökan till Nato forcerades fram och präglades i väsentliga delar av aningslöshet. I debatten framställdes Sveriges ansökan ofta som en ren formalitet. I början av mars påstod till exempel Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att har var säker på att ”Sverige och Finland är de två länder i världen som snabbast kan bli medlemmar i Nato”. Läs artikel