Sekretess lyft – det kostar ubåtar och stridsflyg, svd.se

Jonas Gummesson

Militärens investeringar i ubåtar och stridsflyg kommer att sluka 180 miljarder kronor fram till 2032. Det framgår av försvarsbudgeten när projekten nu redovisas separat för första gången. Totalt blir det ungefär 15 procent av försvarsanslagen.

Två stora materielprojekt på försvarssidan definieras som så kallade väsentliga säkerhetsintressen (VSI).

Det ena är Saab Kockums ubåtsprojekt A26 med två nya ubåtar av Blekingeklass och en del andra kostnader på undervattenssidan. Det andra är E-versionen av Jas Gripen även där med Saab som tillverkare.

I tidigare budgetar och underlag från Försvarsmakten har det inte varit möjligt att följa hur kostnaderna utvecklas. […]

För stridsflyget ligger investeringsutgifterna per år mellan 7 och 11,5 miljarder fram till 2026 och totalt 50 miljarder 2027–32. Sammanlagt 108 miljarder.

Undervattensinvesteringarna beräknas enligt samma glidande medelvärde till 32 respektive 40 miljarder – totalt 72 miljarder under tolv år.

Totalt landar notan för väsentliga säkerhetsintressen på 180 miljarder fram till 2032, i genomsnitt 15 miljarder per år.

Enligt personer med insyn i processen kring budgetpropositionen har det funnits ett starkt motstånd från industrin mot att redovisa separata projektutgifter. Skälet är att det blir svårare att undan för undan lägga till merkostnader. […]

SvD kan nuockså rapportera att uppgörelsen mellan januaripartierna om försvarets ekonomiska ramar i förra veckan också innehåller en punkt om att riksdagen ska fastställa ekonomiska objektsramar för VSI-projekten – som då inte kan överskridas utan att ett nytt beslut medger det. Läs artikel