Samlingspartiet vill ha Nato-baser i Finland: ”Det får inte vara ett spöke”, hbl.fi

Mykkänen talade under partiets riksdagsgruppsmöte i Villmanstrand. Budskapet var att Finland ska bli ett aktivt Natoland och Samlingspartiets mål är att få Natobaser till Finland.
– Vi vill finnas i Natos kärna, och uppfattas som viktigt. Och därtill skulle det betyda att stabiliteten ökar inom våra områden, säger Mykkänen.
Han föreslår att det tillsätts en parlamentarisk arbetsgrupp som följer Finlands arbete i förhållande till Nato. Partiet vill att det genast startas en beredning för att få någon form av Natobas placerad i Finland.
– Det är förstås en samarbetsfråga med Nato. Man har ganska snabbt grundat nya baser i Mellan- och Sydeuropa. Men för Finland kan nyckeln vara att vi kan tillföra något unikt. Därför föreslår jag ett kompetenscentrum för Arktis eller en kommandocentral för de nordliga delarna av Östersjön, säger Mykkänen. […]
Finland har inte skrivit in några särskilda önskemål i Natoansökan, men frågan om Natobaser har diskuterats under den säkerhetspolitiska debatten i våras. Den norska modellen, som hittills har gått ut på att inte ha permanent stationerade Natotrupper på norsk mark, har ofta nämnts som ett föredöme för Finland.
Vänsterförbundets ordförande Li Andersson motsätter sig det samlingspartistiska förslaget om Natobaser.
– Vi är av helt annan åsikt. Vi har som första parti kommit med riktlinjer för hurdant Finland borde vara som Natoland. Vi har uttryckligen sagt att vi inte vill ha Natobaser eller trupper stationerade här. Det beror på att Natobeslutet ska vara defensivt, det vill säga det är ett beslut som har tagits för att maximera vår försvarsförmåga, och det är viktigt att Finland så klart som möjligt ska ha en nordisk referensram och samarbeta med Sverige.
– När Sverige tog sitt Natobeslut slog regeringen fast att Sverige inte vill ha bestående baser, trupper eller vapen på svensk mark. Vi anser att Finland borde ta motsvarande beslut, säger Andersson. Läs artikel