Säkerhetsexpert: Sverige behöver bli mer som Finland, dn.se

När försvarsexperter och politiker i helgen samlas i Sälen för Folk och Försvars rikskonferens är det i en helt ny – och mörk – tid i Europa, efter Rysslands invasion av Ukraina. Det säger Robert Dalsjö, säkerhetsforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

– Kriget är en vändpunkt i historien. Det markerar ett definitivt slut på en optimistisk period där vi trodde att demokrati, fred och handel segrat. Hela det strategiska landskapet har förändrats som efter en jordbävning, säger han. […]

Peter Hultqvist (S) var Sveriges försvarsminister när Ryssland invaderade Ukraina. I dag är han ordförande för försvarsutskottet. Han varnar för att om Ryssland uppfattar att de kan vinna framgångar i kriget, kan det leda till att freden är hotad i andra länder i närområdet.

– Det handlar om att vi inte vill ha någon skugga av Moskva i våra liv – vi vill ha vår frihet. I förlängningen handlar det om våra demokratiska samhällen, den samhällsuppbyggnad vi har, och vår rätt till suveränitet.

Det främsta Sverige kan göra på hemmaplan är därför att ta beslut som stärker totalförsvarsförmågan: bland annat stärka armén med fler brigader, utöka antalet värnpliktiga och fortsätta satsa på kvalificerade vapensystem. Läs artikel