Så här har Estland direkt militär nytta av ett finskt Natomedlemskap, svenska.yle.fi

– Om Finland blir medlem i Nato har det en enorm betydelse för Estland. Då kan vi upprätthålla en direkt och kort sjöförbindelse också under krigstid.

Det säger Leo Kunnas, överstelöjtnant i den estniska reserven och parlamentariker för det högerpopulistiska partiet Ekre.

– Ännu större betydelse skulle det ha för luftrummet och luftförsvaret. Då kan det finska flygvapnet genast ge stöd åt Estland från finsk mark. […]

Vad är det nya som Finland i praktiken skulle erbjuda Nato?

– Finland skulle då mycket lättare kunna dela med sig havs- och luftspaningsinformation med Nato, inklusive oss, svarar Herem. Mer information från ett större område gör det möjligt för Nato att reagera mycket snabbare på eventuella hot.

– I dag ser vi hot på hundra kilometers avstånd. Med Finlands hjälp ser vi över tusen kilometer längre bort. Det ger oss betydligt längre förvarning.

Också på havet har Estland och Nato genast praktisk nytta av om Finland blir medlem i Nato.

– Vi har nyligen utvecklat vårt sjöförsvar med antiskeppsmissiler, havsminor och till och med en uppgradering av själva flottan. Det skulle hjälpa oss betydligt om vi tillhörde samma organisation. […]

Stödet för att Finland blir medlem i Nato är väldigt stort bland den estniskspråkiga majoriteten. Den åsikten dominerar helt den offentliga debatten. Anledningen är främst att det är lättare att försvara Estland från Finland än från ett nuvarande Natoland.

Om det är bra för Finlands eget försvar diskuteras inte i estniska medier. Läs artikel