Historiska beslut kräver en folkomröstning, gp.se

Johan Kanmert, socialdemokrat i Göteborg

Att gå med i en försvarsallians är ett oerhört stort beslut, ett av de största i Sveriges historia tillsammans med engagemanget i vad som kom att kallas Trettioåriga kriget samt EU-medlemskapet. Om ett sådant beslut ska tas borde grundlagen ändras, vilket ger riksdagen chansen att låta befolkningen pröva frågan i en folkomröstning.

Det är rimligt att en folkomröstning genomförs eftersom beslutet kommer att ha stor påverkan under lång tid för alla i Sverige. Att forcera fram ett beslut av det här slaget kan aldrig vara rätt. Hittills har tempot varit extremt högt och ett antal märkliga argument om andra staters eventuella agerande har ofta förts fram av de som säger ja eller nej till svenskt medlemskap i försvarsalliansen. Läs artikel