Putins atomskremsler, nordnorskdebatt.no

Oddmund H. Hammerstad, tidl. statssekretær (H) i Forsvarsdepartementet

[…] Om det er et område hvor amerikansk og russisk etterretning er på sitt beste, og spesielt skjerpet under konflikt når de to atommakters konvensjonelle kapasiteter, særlig fly og fartøyer, er geografisk nær hverandre, så er det atomvåpnene. NBC News kunne 1. mars melde at det var etablert egne kommunikasjonskanaler mellom USAs og Russlands militære overkommandoer med formål å hindre at misforståelser skal oppstå som kan bringe handlinger ut av kontroll og eskalere konflikten unødig.

Når de russiske styrkene beskjøt kun den ene, av i alt seks reaktorer, som var nedstengt og under vedlikehold, er det grunn til å tro at det ikke dreide seg om ren galskap fra Putins side, men skremsel – basert på god etterretning. Det bør her tilføyes at denne etterretningsoperasjonen skiller seg ut fra de dårligere etterretningsoperasjoner som er utført i forkant av invasjonen. Bildet blir stadig tydeligere av at russerne har feilberegnet grovt motstandskraften i det ukrainske forsvar og landets befolkning.

USA, Frankrike og UK, som er atommaktene i NATO, viser ingen tegn til å bite på det russiske åte – snarere tvert imot. USAs forsvarsminister, Lloyd Austin har meldt at planlagt testing av den interkontinentale, ballistiske raketten (ICBM) Minuteman III i neste uke blir utsatt på ubestemt tid. Og selv om USA har økt sitt militære nærvær i NATO-land som grenser mot Russland i tiden før og etter at invasjonen startet, er amerikanske fly og marinefartøyer med antatt kjernefysiske stridshoder om bord blitt holdt på behørig avstand fra krigsområdet. NATO fastholder også sin beslutning om ikke å erklære flyforbudssone over Ukraina, til tross for den ukrainske presidentens innstendige oppfordring om å erklære en slik sone.