Överbefälhavarens dagorder

Soldater, sjömän, medarbetare och frivilliga

Den ryska ledningens beslut att på nytt invadera Ukraina öppnar ännu ett mörkt kapitel i Europas historia. Invasionen är ett brott mot folkrätten och mot våra mest grundläggande värderingar och principer. Ansvaret för det lidande och den död vi nu ser vilar uteslutande på den ryska ledningen.

Mina tankar går till det ukrainska folket.

Vi befinner oss i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Det ryska agerandet slår brutalt mot Ukraina och utmanar i grunden den Europeiska säkerhetsordningen. Försvarsmakten – du, jag och alla våra kamrater – har en central roll att fylla.
I en situation som präglas av ovisshet och oro ska vi behålla lugnet och beredskapen att möta olika händelseutvecklingar.
Vi gör det som krävs för att lösa vårt mest grundläggande uppdrag – att hålla Sverige tryggt och säkert.
Försvarsmakten upprätthåller en god lägesbild. Vi följer tillsammans med andra berörda myndigheter och i dialog med våra närmaste partners händelseutvecklingen noga. Det gäller såväl i närområdet som i ett större perspektiv.
Försvarsmakten vidtar nödvändiga beredskapsanpassningar. Vi genomför planerad övningsverksamhet och är beredda att agera enskilt och tillsammans med andra.
Det en ödesmättad tid för Europeisk säkerhet. Utgå från att det allvarliga läget kommer bestå.
Vi är och ska fortsatt vara en aktiv Försvarsmakt. Lägg din kraft på din uppgift och ditt bidrag
till förbandets förmåga. Vi ska vara vaksamma och beredda att agera, samtidigt som vi har uthållighet över tid. Läs dagordern