Överbefälhavaren ger kloka råd när Sverige blir NATO, folkbladet.se

Widar Andersson, leddarskribennt

[…] I Dagens Nyheter (12 november) uttalar sig de två försvarspolitikerna Peter Hultqvist (S) och Mikael Oscarsson (KD) mycket kritiskt mot ÖB: s militära råd. De ogillar att ÖB vill skjuta på utbyggnaden av nya arméförband på ett antal orter i Sverige. Hultqvist och Oscarsson hänvisar till kriget i Ukraina där det ju framförallt är markstridskrafter som behöver ständig påfyllning av manskap och materiel. Ur ett svensksvenskt perspektiv ligger det säkerligen en hel del i deras synpunkter. Ur en Natosvensk synvinkel ter det sig emellertid lite annorlunda. ÖB skriver i sitt råd till regeringen: ”Ur Natos perspektiv betraktas Sverige som ett bakre område snarare än en frontstat. Större strider med mark- och flygstridskrafter bedöms i första hand ske längs gränserna mellan Nato och Ryssland varpå Sverige kan utgöra ett viktigt basområde för gruppering och transporter av allierade förband. Områden som Nordkalotten, Västkusten, Gotland, Östersjön och östersjöinloppen har fortsatt strategisk betydelse och kan ur det perspektivet också ses som främre områden.” […]

Mer värnplikt är bra. Högre löner och bättre villkor för fler officerare är mer än bra. Men nu blir vi NATO. Då ska vi inte ödsla knappa resurser på regionalpolitiskt röstfiskeri med regementen i varenda buske. Det behöver vi klara. Läs artikel