Åland är som en träknut – lätt att plocka isär, men svår att sätta ihop, anselm.fi

René Nyberg, ambassadör

[…] I sin nyutkomna bok berör Jukka Tarkka i flera sammanhang Åland och dess demilitariserade status. Han har till och med en mycket enkel lösning till frågan. Han föreslår att Finland ogiltigförklarar demilitariseringsbestämmelserna. Som exempel nämner han operation Pax 1990 då president Mauno Koivisto ensidigt förklarade Paris fredsavtalets 1947 militära begräsningar som föråldrade.

Under bokpresentationen i början av september ifrågasatte jag Tarkkas logik och kallade Ålandsfrågan en träknut (jämför finskans pirunnyrkki ), som man nog kan plocka isär men inte lätt sätta ihop igen. Med det menade jag att om man öppnar frågan om demilitariseringen öppnas även frågan om Ålands särställning och därmed även svenska språkets ställning och frågade om Tarkka vill inleda en diskussion med Sverige om Åland, utan att tala om alla andra intresserade?

Utan att gå in på den historiska utvecklingen från Ålandsservitutet som ålades Ryssland i Paris 1856 till våra dagar, vill jag återkomma till diskussionen som uppstod efter Pax-beslutet i september 1990. Såsom Koivisto i sina memoarer ingående beskriver aktualiserades frågan om Ålands försvar och därmed även frågan om tolkningen av demilitariseringen hösten 1990. Läs artikel